Welkom op de pagina van groep 5

     
Juf Lot                              Juf Saskia

Voor de leerlingen
Blink wereldorientatie: Van elk thema vind je de samenvatting met daarbij de begrippen.
Engels: Hier kan je het blok en de unit kiezen.
Spelling: Spelling opent in een nieuwe pagina waar je het blok en woordpakket kan vinden.