Welkom op de pagina van groep 6

  
Juf Moniek        

Voor de leerlingen
Blink wereldoriëntatie: Van elk thema vind je de samenvatting met daarbij de begrippen.
Engels: Hier kan je het blok en de unit vinden.
Spelling: opent in een nieuwe pagina waar je het blok en woordpakket kan vinden.