De vraagbaak

De onderwerpen staan op alfabetische volgorde. In de zoekbalk kunt u een term opgeven, om snel naar een onderwerp te gaan. Onder aan de pagina kunt u doorbladeren naar de verschillende pagina's.

Auteurs:
  • goudenregenbeheerder goudenregenbeheerder
  • directie@goudenregenschool.nl
Tags:
  • anti pestprotocol
  • Cyberpesten
  • Pesten
  • pestprotocol
  • Schoolgids
  • Sociale Media
  • Vakantie
  • Whatsapp
Zoeken:
Sorteren op:
TitelDatumPopulariteitActiefReacties

Aanmelding en plaatsing

Informatie rond aanmelding en link naar het aanmeldingsformulier

Afscheid groep 8

Afscheid groep 8

AVG - Privacy wetgeving

Bereikbaarheid ouders

Bereikbaarheid ouders via mail en telefoon

Bestuur

Het bestuur van school en STIP

Bibliotheek op school

Boeken lenen uit de schoolbibliotheek

Brengen en halen

Het beleid rond brengen en halen

Chromebooks

De laptops die leerlingen op school gebruiken

Cito leerlingvolgsysteem

Het systeem om de groei te toetsen en volgen

Contactpersoon

Het aanspreekpunt voor iedereen die in vertrouwen iets wil delen of een klacht heeft.

Cultuurcoördinator

De cultuurcoördinator is de spil voor goed cultuuronderwijs

Eten en drinken

10-uurtje en lunch

Facebook

Bezoek ook de Facebook pagina van school

Foto's en filmpjes

Het beleid rond foto's en filmpjes maken.

Gescheiden ouders

Elke ouder kan informatie krijgen

Gevonden voorwerpen

Waar bewaren we gevonden voorwerpen

Gym, gymkleding en douchen

De afspraken rond gymen

Hoofdluis

De controle op hoofdluis

Intern Begeleider

De specialist in de ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten

Kamp

zie schoolkamp

Kinderfestivals

Het open podium voor leerlingen

Klassenouder

De schakel tussen leerkracht en ouders bij het organiseren van groepsactiviteiten

Kleding

Ook kleding laat zien wie je bent

Leerkracht

Een gedreven onderwijsprofessional van de Goudenregenschool!

Leerlingenraad

De Goudenregenschool heeft een leerlingenraad die actief meedenkt en meedoet

Leerplicht

Leerlingen moeten naar school

MDO

Overleg met school, ouders en deskundigen.Multi Disciplinair Overleg

Medische gegevens

Wat mogen we doen bij ongelukjes of allergieën.

Mobiele telefoons

Wat mag wel en niet op school

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang 'Kolhornse hei'.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor de ouderraad

Overblijven

We lunchen samen met de leerlingen

Passend onderwijs

Het samenwerkingsverband

Pestprotocol

Het beleid rond pestgedrag en cyberpesten

Rondleiding - kennismaking

Nieuwsgierig naar de school in het echt?

Schoolfotograaf

Een leuke foto van uw kind

Schoolgids

Hier vindt u de meest recente schoolgids

Schoolkamp

Een paar dagen met school weg

Schooltijden

De lestijden en tijd die leerkrachten op school zijn.

Stagiaires

Leraren in opleiding

Studiedagen

Ook het team wil jaarlijks leren.

Trakteren

Jarigen mogen trakteren

Vakantie

De vakanties voor schooljaar 21-22

Verkeer en veiligheid

Veilig naar school lopen of fietsen

Verlof aanvragen

De regels en formulieren rond aanvragen van verlof.

Vervanging

Wat doen we als een leerkracht ziek is

Voortgezet Onderwijs

De overgang naar het V.O.

Wen-ochtend

Wennen op school

WhatsApp, Sociale Media en Cyberpesten

Let als ouders goed op wat leerlingen op hun sociale media doen.

Ziek melden

Hoe meldt u uw kind ziek

Zieke leerling

Hoe gaan we om met zieke leerlingen

Zindelijkheid

Leerlingen dienen zindelijk te zijn.