Ouderportaal en Parro

Hieronder vindt u de links naar het ouderportaal en de Parro-app. En een uitleg waar we deze onderdelen voor gebruiken.
Uitleg over het ouderportaal

Ouderportaal ParnasSys


Wij werken met het administratiesysteem ParnasSys. Daarin worden administratieve- en toetsgegevens ingevoerd.

Ouders kunnen meekijken in de een deel van deze gegevens van hun eigen kind via het ouderportaal van ParnasSys. Wanneer het kind wordt ingeschreven en 4 jaar is, ontvangen de ouders een inlogcode op hun mailadres.

In het ouderportaal zijn de volgende gegevens zichtbaar:

  • NAW gegevens (naam, adres e.d.)

  • Absenties - Dagelijks voeren we op school de absenties in.

  • Groep en medewerkers - De school-mailadressen van de groepsleerkrachten zijn hier te vinden. En de namen en verjaardagen van klasgenoten

  • Medisch – de medische gegevens die bekend zijn op school. Indien niet zichtbaar, zijn geen gegevens aanwezig

  • Notities - Een leerkracht kan een onderwijskundige of pedagogische notitie invoeren voor uw kind. De leerkracht vindt het dan van belang dat u op de hoogte bent van deze notitie. Een notitie kan ook een afspraak bevatten die over uw kind is gemaakt. 

  • Toetsen - Hier vindt u de gegevens van het Cito-Leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden op twee vaste momenten in het jaar afgenomen. De M-toets in het Midden van het jaar en de E-toets aan het eind van het jaar. (Deze gegevens, met een grafiek vindt u ook altijd in het portfolio van uw kind). De toetsen zijn alleen zichtbaar in de periode rond de portfolio gesprekken. Tijdens de portfoliogesprekken worden de toetsresultaten  goed toegelicht.

Indien een module niet zichtbaar is of geen gegevens bevat dan is de module nog niet actief en/of er zijn geen gegevens op school bekend en ingevoerd.

Uitleg over Parro

Parro

Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop via talk.parro.com.

De parro link hierboven opent via talk.parro.com

Waarom een app
Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig.. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief voor whats-app groepen en het uitwisselen van telefoonnummers.

Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Vanuit de leerkracht kan dat  een vraag om ouderhulp zijn, praktische informatie over groepsactiviteiten of een kort verslagje van een leuke activiteit. De leerkracht kan foto's delen van een groepsactiviteit, of een mededeling over iets belangrijks voor de groep. Ook kan een leerkracht een individuele ouder een berichtje sturen.
Als ouder kunt u ook een vraag of berichtje sturen met een vraag of mededeling of uw kind ziek melden (graag voor 8.30 uur).

Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan.

 
Gesprekplanner
Een onderdeel van Parro is het plannen van de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Ouders met meerdere kinderen krijgen de mogelijkheid om 1 dag eerder te plannen, zodat ze meer kans hebben om de gesprekken aansluitend te plannen. (houd steeds 10 minuten aan tussen het eind van het ene, en het begin van het volgende gesprek). Er kan één gesprek per kind gepland worden. Na een paar dagen sluit de inschrijving en zal de leerkracht de overige gesprekken inplannen. De leerkracht stuurt via Parro een bevestiging dat de tijden vast staan. In de Nieuwsbrief en op de jaarplanning ziet u ruim van tevoren welke avonden er voor de gesprekken zijn vastgesteld. Daarin melden we ook wanneer de mogelijkheid van plannen open komt te staan.
 
Een paar tips voor het gebruik van Parro
Parro is echt alleen bedoeld voor korte mededelingen.
Als u iets over uw kind wilt bespreken, doe dit dan persoonlijk: pak de telefoon (na schooltijd) of maak (via Parro) een afspraak met de leerkracht voor een gesprekje.

We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om zetten zij  Parro uit. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht. Overdag zijn de leerkrachten aan het werk met de kinderen, of in bespreking met collega's of ouders. Hun telefoon staat dan in principe uit of stil. We hebben op school de afspraak dat leerkrachten op een vraag via Parro op hun werkdagen reageren binnen 48 uur.
Bij bijzonderheden die de leerkracht snel moet weten is het daarom raadzaam om direct contact op te nemen met school, via de schooltelefoon.

 
Verschillende opties
U kunt zelf een gesprek starten met de leerkracht, en de leerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De leerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep. De leerkracht kan er dan voor kiezen om de mogelijkheid op antwoorden bij dat bericht uit te zetten. Dan wordt het een 'no reply'. Dat is handig om te voorkomen dat ouders antwoorden met "oké", of "schattige foto", of iets dergelijks. Het kost de leerkracht dan veel tijd om al die antwoorden te lezen, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Maar de leerkracht kan er ook voor kiezen om wél te laten antwoorden op een bericht, als dat van belang is. Wilt u dan zo kort en zakelijk mogelijk antwoorden, en geen overbodige reacties geven?
Onderling communiceren met de ouders van de groep, kan 
niet via Parro. Dat is een bewuste keuze, omdat veel ouders dit ongewenst vinden, en omdat Parro dan zoveel meldingen gaat geven, dat u daardoor belangrijke mededelingen zou kunnen gaan missen.

 
Starten met Parro
Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com
Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw mailadres. Via 'profiel' kunt u de app naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een bericht. Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op school aan de leerkracht. Op  
support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen.