Ouderraad

De ouderraad is ondergebracht in een stichting Vrienden van de Goudenregenschool. Het is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen in en om de school.  

De ouderraad ondersteunt de school bij een veelheid aan organisatorische (dus niet onderwijskundige) zaken als excursies, sportdagen, en vieringen.
De OR heeft plaats voor 12 leden (10 ouders, 2 leerkrachten). Heeft u zin om dat leuke extra stapje voor de kinderen op school te zetten, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Ouderbijdrage

Alle kosten die gemaakt worden bij de evenementen betaalt de Ouderraad uit de vrijwillige bijdrage, die aan ouders wordt gevraagd. Deze bijdrage bedraagt ongeveer €80,- per leerling. 
Elk jaar stelt de ouderraad de bijdrage vast en stuurt ouders een verzoek of zij de bijdrage willen betalen. Er kan ook een betalingsregeling getroffen worden of aangegeven worden bij de penningmeester dat betaling niet mogelijk is. Leerlingen zullen dan niet uitgesloten worden van deelname aan activiteiten die de OR bekostigt. De OR (penningmeester) legt jaarlijks tijdens kennismakingsavond verantwoording af aan de ouders over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Er is ook een kascommissie die de financiën controleert.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de OR, mail dan naar or@goudenregenschool.nl .

De ouderraad heeft ook een eigen facebookpagina: Ouderraad Goudenregenschool