De leerlingenraadDe Goudenregenschool heeft een leerlingenraad. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de school en  overleggen regelmatig. Ze leren omgaan met besluitvorming, verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor algemene belangen. 

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. De leerlingen zijn gekozen door hun groep. Hiervoor is een stemming georganiseerd. 
De leerlingenraad komt twee keer per maand bij elkaar. Ze stellen een agenda op en bespreken deze met de directeur of een teamlid. Alle zaken die voor leerlingen van belang zijn komen aan bod: nieuwe ballen voor het plein, hulp bij de Kinderboekenweek, meedenken over creatieve projecten, overleg met de ouderraad over activiteiten, ideeën voor vernieuwingen op school, feedback op een nieuwe methode enz enz.De leerlingenraad kiest zelf een voorzitter (leidt de vergadering) en een secretaris (houdt de ideeënbus  bij, verzamelt agendapunten en verstuurt post en mail). Per keer maakt een lid van de leerlingenraad de notulen. Na een half jaar kunnen deze taken opnieuw verdeeld worden. 

In de hal van de school hangt de ideeënbus van de leerlingenraad . Alle leerlingen kunnen hier vragen, opmerkingen of ideeën in doen. Voor de vergadering leegt de leerlingenraad deze bus legen en kijken welke onderwerpen er kunnen worden meegenomen in het overleg. Van iedere vergadering wordt door de leerlingen uit de raad een verslag gemaakt.    

De inzet van de leerlingenraad is bedoeld om leerlingen actief betrokken te maken bij de school. De leerlingen weten wat er speelt op school. De leerlingen ervaren democratie en kunnen op deze manier hun talenten laten zien.   

De afgelopen jaren heeft de leerlingenraad onder andere de volgende resultaten behaald:

  • Er werd een zieke boom weggehaald bij het plein door de gemeente. Door inspanning van de leerlingenraad en brieven naar de gemeente, is er een nieuwe boom geplant op het plein.
  • Er is meegedacht met het ontwerpen van het portfolio en de startgesprekken. 
  • De leerlingenraad heeft een advies uitgebracht over nieuwe methodes.
  • Er is nieuw speelmateriaal besteld voor op de pleinen (ballen e.d)
  • Samen met de kleuterleerkrachten hebben ze gepleit voor boomschors die er nu ligt op het kleuterplein

Samenwerkende partijen