Creativiteit, kunst en cultuur


Creativiteit, kunst en cultuur verrijken het onderwijs en het daagt leerlingen uit  een onderzoekende houding aan te nemen. 

We gaan daarbij uit van 3 elementen:
  • Creërend vermogen: hoe geef je vorm aan jouw idee? Spreek je fantasie en verbeeldingskracht aan.
  • Presenteren: Laat zien wat je gemaakt hebt, durf er over te vertellen. En wat komt er allemaal kijken bij een theater voorstelling, concert, (museum) expositie?
  • Sociale vaardigheden: Je gebruikt je eigen ervaringen en gevoelens ter inspiratie. Je leert samen te werken, te delen, feedback te geven en te ontvangen en uiteindelijk trots te zijn op jouw product.

Elk kind is uniek en bijzonder en heeft een eigen ideeënwereld en belevingswereld. 
Door dit te koppelen aan creatieve vakken en kunstzinnige beleving, ontwikkelen leerlingen vaardigheden en expressiemogelijkheden. De kracht van verbeelding leert ook te vertellen over wat je ervaart, vindt en voelt. 

In alle groepen geven we daarom ook de creatieve vakken als muziek, tekenen en handvaardigheid.
De leerkrachten maken daarbij gebruik van elkaars kwaliteiten. De een is beter op de gitaar of ukelele. De ander is goed in dans en drama en weer een ander blinkt uit met handvaardigheid. We maken onder andere gebruik van  de online methode 'Laat maar zien' voor beeldend onderwijs en cultuureducatie en de muziekmethode 'Metropool op school".

Vier keer per jaar hebben we een kinderfestival, meestal vlak voor een vakantie. In de gymzaal bouwen we een podium op met licht en geluid. Leerlingen treden op met hun muziekinstrument, danse samen, voeren een toneelstukje op, doen een goochelshow, lezen een gedicht voor. Ze zijn vrij zich te presenteren op het podium en leren als zaal te waarderen waar ze naar mogen kijken. Elk jaar organiseren we een projectweek, waarin een thema centraal staat. In alle groepen wordt extra tijd en energie besteed aan de creatieve vakken.
We sluiten de weken af met een voorstelling of expositie in school.

Door het jaar heen gaan groepen naar een theater, concert  of museum.
Elk jaar kiezen de leerkrachten uit het rijke culturele aanbod wat zij met hun groep willen doen. Ook kiezen we een extra project in elke groep uit het aanbod van Globe, het centrum voor kunst en cultuur in Hilversum.We hebben op school twee cultuurcoördinatoren. Zij maken elke 3 jaar een cultuurbeleidsplan. Zij zijn ook zeer actief het kunst en cultuuronderwijs in de groepen samen met de leerkrachten vorm te geven. 

Samenwerkende partijen