Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is een breed nieuw vakgebied in het curriculum van de basisschool.

Het is belangrijk leerlingen goed te blijven voorbereiden op de toekomst. We leven in een maatschappij waarin digitale technologie en media een steeds grotere rol spelen in het leven van mensen. Leerlingen beschouwen het al als vanzelfsprekend dat we er dagelijks mee omringd zijn.
Toch is het best moeilijk om werkelijk alle mogelijkheden goed te benutten en te begrijpen. Je bent je niet altijd bewust hoe digitale media opgebouwd zijn en werken. De technische ontwikkelingen en mogelijkheden volgen elkaar razendsnel op.
Daarom is het belangrijk al vroeg met de opbouw van kennis en vaardigheden te beginnen.

Digitale geletterdheid gaat over leerlingen die fake news van betrouwbare bronnen leren onderscheiden. Leerlingen die in basis kunnen zoeken, maken, programmeren, repareren en analyseren. Leerlingen die beginnen met zelfstandig en creatief werken met de enorme rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft. Leerlingen die leren nadenken over de waarde van digitale technologie en media, voor zichzelf en de samenleving.  

Het is dus een ontzettend breed vakgebied. Digitale geletterdheid heeft dan ook voor een groot deel een plek  binnen andere leergebieden en veel raakvlakken met je dagelijks leven. Bij taal filosofeer je over of je foto’s wel of niet deelt op social media. Bij wereldoriëntatie zoek je de goede informatie op voor jouw project. In groep 7 maak je ontwerpen voor de 3D printer. Met het programma Codevaardig leer je al vanaf de kleuters je robots programmeren. En je werkt elke dag op je Chromebook in de digitale leeromgeving van Zuluconnect. Je stuurt na schooltijd een appje naar klasgenoten, deelt wat op jouw insta-account. Chat tijdens het gamen met iemand die je verder niet kent. En hoe werkt online iets gaan kopen?
De digitale wereld is vol om ons heen en het is belangrijk daar op school aandacht aan te besteden.

Digitale geletterdheid bevat 6 bouwstenen:

Deze komen terug in de beheersing van 4 basisvaardigheden: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. De stichting leerplanontwikkeling (SLO) en het platform Currculum.nu ontwikkelen leerlijnen en onderwijsinhouden, die we de komende jaren steeds meer zullen integreren in de lessen en vakken in school.

De verwachting is dat in schooljaar 2023-2024 de doelen en doorgaande lijn voor digitale geletterdheid voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs door de minister vastgesteld worden.