Leren Zichtbaar Maken


De Goudenregenschool is begonnen met het invoeren van Leren Zichtbaar Maken.
Leren Zichtbaar maken is een onderwijsprogramma ontwikkeld door de Nieuw-Zeelandse professor John Hattie en wordt al in meer dan 24 landen succesvol toegepast. Hij werkt daarbij samen met diverse professoren en specialisten. De Focus ligt op:
  • het leren van de leerling
  • de impact van de leraar op het leren
  • de manier om de impact te vergroten
  • continue verbetering door het evaluaren van het effect van het handelen van de leraar op de leerling.

 John Hattie onderzoekt dus vooral welk gedrag van leerkrachten en leerlingen effectief bjjdraagt aan het leren en adviseert dat op jouw eigen school passend in praktijk te brengen. 


Leren Zichtbaar Maken in de praktijk kan je ook omschrijven als leraren kijken mee door de ogen van leerlingen naar het leren en leerlingen worden hun eigen leraar. 

 De leerkrachten van de Goudenregenschool maken zich de 10 denkkaders (mindframes) eigen. Deze denkkaders helpen leerkrachten te reflecteren op hun lesgeven en het maximale uit leerlingen te halen.
De leerlingen krijgen inzicht in hoe ze kunnen leren en wat de volgende leerstap is die ze kunnen maken.

We gebruiken daarvoor de theorie van de leeruitdaging van James Nothingham.

De leeruitdaging laat leerlingen zien wat diep leren is. Simpel uitgelegd:
 Je krijgt iets aangeboden, wil het leren, maar het lukt niet, je voelt dat je een kuil in glijdt. Je belandt op de bodem en je wordt onzeker en denkt dat het niet zal lukken. Toch zet je door. Met hard werken, oefenen, fouten durven maken en vragen stellen, maak je je de vaardigheden steeds meer eigen. Uiteindelijk beheers je het en voel je je trots en blij. In de groepen hangt ook een poster van de leeruitdaging.

Andere aspecten van Leren zichtbaar maken zijn formatieve assesement,  effectieve feedback en de growth mindset. Fromatieve assesement betekent dat je de prestaties van een leerling vooral vergelijkt met zijn eerdere resultaten om groei te kunnen laten zien. Effectieve feedback is daarin van groot belang.
Effectieve feedback verduidelijkt ook de leerdoelen en succescriteria van een les. Het zorgt dat leerlingen gericht vooruit kunnen en het activeert leerlingen ook onderling bij het leren. 
De growth mindset houdt in dat de kinderen een denkkader krijgen, waarin ze begrijpen dat ze op eigen tempo en naar eigen vaardigheden altijd kunnen groeien.
Hiervoor maken we onder andere gebruik van de praktijkboeken van professor Shirley Clarke.


De Goudenregenschool heeft vanuit Leren zichtbaar maken als school ook een aantal succescriteria vastgesteld voor kwalitatief goed leren. Jaarlijks doen we een audit op basis van alle succescriteria
en onderzoeken zo wat goed gaat en waar we kunnen groeien.De leeruitdaging die we in de groepen gebruiken

Samenwerkende partijen