Onze missie

Onze missie

Focus

In het centrum van ons handelen staan de kinderen
en het plezier in leren, vaardigheden verwerven en jezelf ontwikkelen.

 

Aanbod

Wij voldoen met ons aanbod in onderwijs, opvoeding en vorming  
aan de sociale, pedagogische en didactische eisen van deze tijd.

 

Talent

Wij willen ieders talent ontwikkelen door zelfvertrouwen en eigen mogelijkheden te versterken.       
Leren doordat je dingen wilt weten en ontdekken, laten zien en durven laten zien wat je kunt.
                  Creativiteit in denken en doen, presteren en verantwoording nemen horen daarbij.

 

Samenwerken

Onze school richt zich op samenwerking.
We gaan respectvol en met waardering met elkaar om.


                              Ouders

We onderhouden een goede relatie met ouders en stimuleren ouderbetrokkenheid in meedoen, meedenken en meebeslissen. Een goede samenwerking tussen school en ouders is essentieel voor de succeservaring van kinderen op school.

 Omgeving

De school weerspiegelt de maatschappelijke en onderwijskundige
ontwikkelingen en helpt mee deze vorm te geven.

Kwaliteit

                              Wij controleren en verbeteren voortdurend de kwaliteit van onze school.

Professionaliteit

Wij zijn vakkundig en competent, scholen ons doorlopend 
en wisselen onze vakkennis uit.


Vertrouwen

Wij hebben het geloof en spreken uit dat ieder die betrokken is bij school zich eerlijk en open inzet. Dat men op elkaar kan rekenen en handelt in het belang van school en de leerlingen.

Communicatie

Wederzijdse transparantie schept vertrouwen. We blijven met elkaar in verbinding in het overbrengen van informatie en ideeën.