Rots en Water

Rots & Water is een sociale competentie en weerbaarheidstraining voor kinderen. 
Het is een psychofysieke methode. Dat betekent dat actief bezig zijn, afgewisseld en verbonden wordt 
met praten en reflectie. 
Rots & Water is bedoeld om leerlingen een steuntje in de rug te geven en hun zelfstandigheid en weerbaarheid te vergroten.

De rotshouding leert om op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te durven kiezen. Dit kan kinderen helpen om te leren om te gaan met onder meer pesterijen en groepsdruk. De rots staat voor jezelf zijn, jouw eigen mening en standpunt. Je leert een stevige basis te hebben en op te komen voor jezelf.

Bij de waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. Leerlingen leren om open te staan voor de mening van anderen. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën maar ook aandacht hebben voor die van anderen.

De leerkrachten die de training geven, doen dit door middel van spel, lichaamsoefeningen en simpele zelfverdedigingsvormen, afgewisseld met ontspanning, zelfreflectie en korte kringgesprekken.

 

 We zijn als Goudenregenschool sinds schooljaar 2017-2018 volledig gecertificeerd als Rots & Water-school. In het schooljaar 2018-2019 is het hele team opgeleid tot Trainer Rots & Water. Dat betekent dat elke leerkracht gecertificeerd de methode met de eigen groep kan volgen en uitvoeren. Twee leerkrachten zijn verder geschoold tot specialistisch trainer.Alle teamleden hebben hun certificaat Rots en Water trainer

Samenwerkende partijen