Bereikbaarheid ouders

22 juni 2020

Soms is het nodig om onder of na schooltijd contact te hebben met u als ouders. Daarvoor hebben we een recent (nood) telefoonnummer nodig. Wij vragen en verwachten van u dat u hiervoor zorgt.

In nood en bij calamiteiten willen we u snel en adequaat kunnen bereiken.

Wijzigingen van (mobiele) telefoonnummers en/of adressen graag altijd en zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht of via het ouderportaal.