Bestuur

01 september 2020

Het bestuur vormt het bevoegd gezag binnen de school.
De Goudenregenschool valt onder STIP Hilversum, waarin de openbare basisscholen samenwerken. 

Stip Hilversum heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het Stip-bureau ondersteunt hen én natuurlijk alle scholen van Stip Hilversum. Caroline van Veen en Leonie van Meeteren vormen het tweehoofdig College van Bestuur. Samen geven zij leiding aan een organisatie van 16 openbare basisscholen (verspreid over 21 locaties) in Hilversum met ruim 400 medewerkers en ongeveer 3500 leerlingen.

Caroline van Veen is de bestuurder met het aandachtsgebied Onderwijs en Kwaliteit. Leonie van Meeteren neemt het aandachtsgebied Bedrijfsvoering voor haar rekening. Beide bestuurders zijn zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor alle bestuurstaken. De formele besluitvorming is voorbehouden aan het College van Bestuur in volledige samenstelling.