Contactpersoon

01 september 2020
De contactpersoon is  een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie.
Bijvoorbeeld over (cyber)pesten, (sexuele)intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoort. De contactpersoon luistert, helpt oplossen, bemiddelt of verwijst door. 

Leerlingen die in vertrouwen iets willen bespreken kunnen altijd bij de contact persoon terecht. 

Juf Marian en juf Quini zijn op school contactpersoon