Medische gegevens

01 september 2020

Mocht uw kind op school een ongelukje krijgen, dan doen wij het volgende:
Als het niet ernstig is, dan behandelen wij het kind zelf, bijvoorbeeld een pleister plakken en/of troost bieden.
Mocht het ernstiger zijn, en is een bezoekje aan de huisarts noodzakelijk, dan nemen wij direct contact op met de ouders. Als het echt nodig is bellen we een ambulance. Een leerkracht zal, als ouders niet bereikbaar zijn, meegaan.

Indien uw kind medicijnen moet gebruiken of een ernstige allergie heeft, geeft u dit dan door aan de leerkracht. U kunt het ook doorgeven via het ouderportaal. In het ouderportaal kunt u ook zien welke medische gegevens bij ons bekend zijn.

Als uw kind medicijnen moet gebruiken onder schooltijd, of bijvoorbeeld oogdruppels of een epi-pen bij zich draagt, dan moet u een verzoek toedienen medicatie invullen. Leerkrachten hebben in principe geen bevoegdheid medisch te handelen en via dit formulier geeft u toestemming en kan de leerkracht aangeven de medische handeling te willen uitvoeren.
Dit formulier kunt u krijgen bij de leerkracht of directeur.

In noodgevallen zullen leerkrachten altijd handelen.