Foto's en filmpjes

01 september 2020

Op school maken wij foto’s die we gebruiken of  graag delen via diverse digitale kanalen:  onze website, facebook, schoolgids of in de app Parro.
Jaarlijks geeft u aan in de app Parro of we foto’s/beeldmateriaal online mogen plaatsen van de diverse schoolse activiteiten waar de leerling aan deelneemt. 

In verband met de privacy van iedereen en de problemen die kunnen ontstaan door spontaan op internet geplaatste zaken, hebben wij het volgende besloten:

Het is niet toegestaan om als leerling, ouder of leerkracht zelf foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten, gemaakt binnen schooltijd of tijdens school gerelateerde activiteiten of evenementen te plaatsen op internet of social media.

Ouders en belangstellenden maken soms spontaan filmpjes en foto’s van hun eigen kind tijdens schoolactiviteiten. Dat vinden wij leuk, mits men even meldt dat dit gedaan wordt en zolang de films en foto’s gebruikt worden binnen het eigen gezin/de familie. 
Een fatsoensregel is, dat je alleen met toestemming van ouders en kind een foto of opname maakt van een andere leerling op school. Ook deze opnames  zijn en blijven voor privégebruik.

Foto’s en filmpjes van onze website mogen ook alleen voor gebruik in het eigen gezin/familie gedownload worden.


Er zijn ouders en kinderen die absoluut niet willen dat andere ouders of medeleerlingen foto’s van hen maken en/of publiceren.
  Dat respecteren we.