Gescheiden ouders

01 september 2020

Op de Goudenregenschool is de informatieverstrekking aan gescheiden ouders duidelijk geregeld. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun kind tenzij dit door een wettelijke instantie is verboden. Beide ouders kunnen bijvoorbeeld een schoolgids, nieuwsbrief of rapport (kopie) krijgen. We versturen informatie zoveel mogelijk digitaal.

Indien ouders een tweede exemplaar wensen kunnen zij dit aan de leerkracht doorgeven. Schriftelijke informatie moet u wel zelf op school ophalen, we geven slechts één exemplaar aan de leerling mee.

Voor wat betreft de ouderavonden of gesprekken over het kind zien we het liefst dat de ouders samen aanwezig zijn. Lukt dit niet dan willen we graag dat zij het eens zien te worden over de afvaardiging. Mocht ook dit niet gaan dan kunnen beide ouders apart een afspraak maken.   Eventuele nieuwe partners van gescheiden ouders kunnen alleen aan de gesprekken deelnemen met toestemming van alle betrokkenen. In het geval van bijzonderheden verwachten wij dat de ouders elkaar informeren.