Intern Begeleider

02 september 2020

De intern begeleider (IB’er) zorgt binnen onze school voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid en de begeleiding van leraren.
Door de invoering van passend onderwijs is de vraag naar een duidelijk (leerling)ondersteuningsbeleid gegroeid. De IB'er bereidt (de uitvoering van) beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning voor leerlingen en ouders en houdt leraren hiervan op de hoogte.
De IB’er coacht leerkrachten om de extra ondersteuning in de groep kunnen bieden. In ons ondersteuningsplan staat een uitgebreide taakomschrijving.
Marian Plevier is de intern begeleider op onze school.
Indien de begeleiding en ontwikkeling van een leerling extra aandacht of onderzoek vraagt, meer dan de leerkracht op dat moment kan bieden, dan zal de intern begeleider contact opnemen met ouders om overleg te voeren.
Een ouder kan, indien er zorgen zijn over de ontwikkeling of opvoeding ook altijd zelf contact opnemen met de intern begeleider.  ( ib@goudenregenschool.nl  )