Kleding

02 september 2020

Met kleding kan je laten zien wie je bent. We vinden het leuk dat leerlingen een eigen smaak hebben en een eigen identiteit met kleding uit durven dragen.
Er zijn geen kledingvoorschriften, maar wij volgen de leidraad ‘kleding op scholen’, die ter inzage op school aanwezig is. Uitgangspunt is dat kleding niet discriminerend of kwetsend is voor anderen. 
Wij gaan er ook van uit, dat in de klas in principe geen hoofddeksels worden gedragen (hoeden, petten, baseballpetjes), tenzij sprake is van een godsdienstig kledingvoorschrift (bijv. hoofddoekje of keppeltje). Ouders geven de reden van het dragen daarvan door aan de leerkracht.
We vragen docenten kleding te dragen die neutraliteit uitdraagt die bij het openbare karakter van onze school past.