Leerplicht

02 september 2020
Leerlingen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig: dat betekent dat ze elke dag naar school moeten.
Bij leerlingen van 4 jaar die op school ingeschreven staan moeten ouders zorgen dat zij geregeld de school bezoeken.

Als uw zoon of dochter om een andere reden dan ziekte of doktersbezoek niet naar school kan gaan, dan moet u ruim van tevoren (6 tot 10 weken) een formulier voor verlof/vrijstelling komen halen bij de directie en dat ingevuld weer afgeven. U krijgt dan bericht, of de absentie wel of niet geoorloofd is. Wij zijn verplicht elk verzuim - zonder toestemming - te melden bij de leerplichtambtenaar. Het is in principe niet mogelijk om buiten de vastgestelde vakantieperioden leerlingen voor een vakantie of vrije dagen van school te houden. De wet maakt hierbij echter in een aantal gewichtige omstandigheden een uitzondering. Slechts in deze uitzonderlijke gevallen kan de directeur toestemming geven. (Zie ook vraagbaak: Verlof aanvragen)

Geoorloofd verlof en ongeoorloofd verzuim worden centraal digitaal geregistreerd. Ongeoorloofd verlof moet worden  doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.