MDO

02 september 2020

Het komt soms voor, dat de school niet alleen zorgen heeft over een leerling op onderwijskundig vlak. Er kan een relatie zijn met bijvoorbeeld de fysieke ontwikkeling of de gezondheid van een leerling, het welzijn van een leerling buiten school of een verzwaarde zorgtaak voor ouders.
Om advies te krijgen over dit soort zaken kan de school gebruik maken van het multidisciplinair overleg, het MDO. Hierin komen diverse deskundigen, de ouders, leerkracht en intern begeleider samen om te bespreken wat de onderwijsbehoeften zijn en op welke wijze de beste ondersteuning gegeven kan worden.