Passend onderwijs

02 september 2020

Passend onderwijs betekent dat een school voor elke leerling een zo passend mogelijke plek in het basisonderwijs dient te vinden. Omdat niet elke basisschool alles zelf kan bieden, werken scholen en besturen samen in een samenwerkingsverband. De Goudenregenschool is aangesloten bij UNITA, het samenwerkingsverband voor Gooi en vechtstreek. Elke school heeft in een ondersteuningsprofiel beschreven wat ze aan extra ondersteuning kunnen bieden. Vanuit het samenwerkingsverband kan de school nog extra hulp krijgen. Als een school niet in staat is een passend onderwijsaanbod te bieden, zal samen met UNITA een andere (speciale) school gezocht worden in het samenwerkingsverband, die dit wel kan.