AVG - Privacy wetgeving

02 september 2020

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De nieuwe wet schrijft Stip Hilversum, waaronder de Goudenregenschool valt voor om nog beter en zorgvuldiger om te gaan met informatie en maatregelen te treffen om de privacy van onze leerlingen, ouders en collega’s goed te beschermen.

Stip Hilversum en de aangesloten scholen verwerken data en gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stip Hilversum is er verantwoordelijk voor dat alle persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Ouders ondertekenen iedere jaar op school een speciaal formulier waarop zij al dan niet toestemming geven voor het gebruik - op sociale media of sites van Stip Hilversum en/of een van de scholen - van foto- en filmmateriaal waarop hun zoon of dochter staat afgebeeld. Beeldmateriaal waarop leerlingen staat afgebeeld wordt alleen gebruikt als hiervoor toestemming is verleend. Mocht uw zoon of dochter ondanks onze zorgvuldigheid toch ten onrechte ergens staan afgebeeld, dan horen wij dat graag via info@stiphilversum.nl of directie@goudenregenschool.nl . In dat geval zullen wij die foto of video direct (laten) verwijderen.