Schoolfotograaf

02 september 2020

Elk jaar komt een schoolfotograaf op school voor een individuele foto en groepsfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes samen.  In de nieuwsbrief en op de website-kalender staat aangegeven wanneer de schoolfotograaf komt. Er is natuurlijk geen koopverplichting en de afhandeling en het bestellen van de foto’s gaat via de schoolfotograaf.
De school ontvangt pasfoto’s van de leerlingen die gebruikt worden in het leerling administratiesysteem.