Schoolkamp

02 september 2020

Een jaarlijks terugkerend feest voor de kinderen zijn de schoolkampen. Wij gaan ervan uit, dat de ouders bij inschrijving van de leerling akkoord zijn, dat hun zoon of dochter mee op schoolkamp gaat. De schoolkampen zijn een onderdeel van het lesprogramma en derhalve verplicht.
Wij hebben bewust gekozen voor schoolkampen in plaats van excursies naar pretparken. Het meegaan op schoolkamp bevordert de sfeer in de groepen en vergroot de zelfstandigheid van het kind. In uitzonderlijke gevallen, bv. heimwee, wordt in overleg besloten hoe te handelen. Soms, om bijvoorbeeld medische redenen, blijft het kind niet slapen, maar heen en weer gebracht naar de kamplocatie. In zeer uitzonderlijke gevallen gaat het kind niet mee op schoolkamp. Het kind wordt dan tijdens het schoolkamp opgevangen in een andere groep.

Groep 1 en groep 2 hebben een feestdag op school, met een mooie belevingstocht over de hei. Groep 3 en 4 gaan twee dagen naar een kamphuis bij Voorthuizen.
De groepen 5 en 6 gaan, evenals groep 7 en 8, drie dagen naar een kampeerboerderij. Groep 5 en 6 in de buurt van het Henschotermeer en groep 7 en 8 bij Otterlo.
De leerkrachten kiezen zelf ouders uit die als begeleiding mee gaan op kamp. Daarbij houden we er rekening mee dat een kind zich vrij moet kunnen voelen en geen toezicht van de ouder moet ervaren. We vragen dan ook altijd eerst aan het kind of deze akkoord is dat we de ouder als begeleider mee vragen.