Schooltijden

02 september 2020

Lestijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag – 8.30 uur tot 14.15 uur
Woensdag  - 8.30 uur tot 12.30 uur

We zetten 10 minuten voor aanvang van de les de deuren open. Leerlingen mogen dan al naar binnen komen. (Mochten de deuren nog gesloten zijn, dan is het team nog in een belangrijk overleg en zullen de deuren spoedig open gaan)

Directie en leerkrachten zijn dagelijks van 8.00 uur tot 17.00 uur aanwezig. Afhankelijk van schoolse- en buitenschoolse taken kunnen leerkrachten met medeweten van de directie vanaf 16.00 uur niet meer in school aanwezig zijn.