Vervanging

02 september 2020

Als een leerkracht uitvalt door ziekte, verlof of nascholing, dan zorgen we voor een vervanger.
We schakelen het stafbureau van STIP in, die vanuit de bovenschoolse vervangingspoule regelt dat er een vervanger naar onze school komt.
Mochten er geen vervangers beschikbaar zijn, dan zoeken we intern naar een oplossing. Dan vragen we een duo-collega of andere collega die vrij is, of deze in kan vallen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal gekeken worden of het mogelijk is dat de directeur of ib-er in kan vallen.

Voor korte ziekteperiodes (maximaal enkele dagen) kan, indien geen vervanging beschikbaar is, ook de intern begeleider of directie vervangen. Is er echt geen vervanging mogelijk, dan kunnen klassen verdeeld worden over de overige groepen.
In het uiterste geval, kunnen we een groep naar huis sturen. We informeren de ouders een dag van tevoren hierover.