Voortgezet Onderwijs

02 september 2020

De kinderen (en ouders) van groep 8 bereiden we voor op de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. We praten in de groep over de schoolkeuze en bezoeken enkele scholen voor V.O.

Voor de kerst ontvangen de ouders de digitale link, waarop de scholen voor V.O. zich presenteren en hun open dagen aankondigen.
In januari krijgen de leerlingen van groep 8 hun schooladvies. De leerling kan dan met zijn of haar ouder(s) naar de open dagen van de scholen voor V.O. De leerling en ouders maken vervolgens een overwogen en gerichte keuze. Zij schrijven zich in bij de door hen gekozen V.O.-school. We verzoeken ouders ons een kopie van de inschrijving te overhandigen, zodat we naar die school ons officiële advies kunnen doorgeven. (Het advies geeft allen een type voortgezet onderwijs aan.)

Jaarlijks bespreken we met de V.O.-scholen hoe de voortgang is van de onze oud-leerlingen.