Ziek melden

02 september 2020
Als uw kind ziek is, verzoeken we u vriendelijk dit vóór 8.30 uur telefonisch door te geven, liefst aan de eigen leerkracht of de conciërge. U kunt het ook voor 8.30 uur via Parro aan de groepsleerkracht die voor de klas staat doorgeven.
Dit geldt ook bij afwezigheid door een bezoek aan bijvoorbeeld een arts of orthodontist. 

Iedere dag registeren we de leerlingen (deels) afwezig zijn en de reden van absentie.
Wanneer de ouders hun kind niet afgemeld hebben, nemen we tussen 8.30 en 9.00 uur contact op met de ouders.
We wijzen u er nadrukkelijk op dat absenties die per mail doorgegeven worden, niet voor 8.30 uur verwerkt worden, waardoor een leerling als afwezig en ongeoorloofd absent geregistreerd kan staat.