Zieke leerling

02 september 2020

Als een leerling door ziekte enkele dagen gemist heeft dan zal de leerkracht zorgen dat de leerling in de periode daarna de lesstof alsnog aangeboden krijgt en (aangepast) kan verwerken. Soms vragen we dan ook thuis even wat werk in te halen.
Als een kind langere periode ziek is, dan verzoeken we contact op te nemen met de leerkracht om te bespreken hoe het onderwijs aan de leerling (op een aangepaste wijze) toch voortgezet kan worden.
Indien en leerling echt langdurig ziek is of te maken heeft met een lange ziekhuisopname, dan kan de school een beroep doen op gespecialiseerde consulenten. Deze consulenten kunnen zowel de leerkracht begeleiden voor het opstellen van een (aangepast) lesaanbod, als de leerling begeleiden om een leerachterstand te voorkomen.