Zindelijkheid

02 september 2020
Leerlingen van 4 jaar en ouder dienen zindelijk te zijn. Blijkt een kind nog niet zindelijk dan kan het reden zijn (alsnog) toelating tot school te weigeren. Ouders dienen ervoor te zorgen dat een leerling zindelijk is als deze naar school gaat.

Een keer een ongelukje is niet erg, dat kan wel eens voorkomen bij kleuters. We hebben altijd wat verschoning liggen. Het natte goed gaat mee naar huis en we vragen de kleding van school even te wassen en terug mee te geven.

Zijn er om medische redenen zindelijkheidsproblemen, meldt dit dan, zodat we in overleg de best passende oplossing kunnen vinden.