Ouderbijdrage

10 september 2020
De ouderraad vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage aan ouders.
De ouderdraad is ondergebracht in de stichting vrienden van de Goudenregenschool.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar door de ouderraad vastgesteld. 

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage:
Groep 1 t/m 3  – € 75,=
Groep 4 en 5   – € 80,=
Groep 6 t/m 8  – € 85,=
Deze bedragen zijn inclusief de kleuter belevingsdag en schoolkampen voor groep 3 t/m 8.

De penningmeester verantwoord elk jaar de uitgaven, die gecontroleerd worden door een kascommissie. Ouders ontvangen een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

De ouderbijdrage wordt o.a. gebruikt voor:
  • Activiteiten (sportevenementen, avondvierdaagse, musea, theater)
  • Festiviteiten (sinterklaas, kerst, Pasen, zomerfeest etc.)
  • Aanschaf van bibliotheekboeken
Kortom een essentiële ouderbijdrage, belangrijk voor het bijzondere en actieve karakter van
de Goudenregenschool.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u daarover contact opnemen met de penningmeester.
(or@goudenregenschool.nl)