Pestprotocol

04 juli 2023

Een pestprotocol op de Goudenregenschool is essentieel om een veilige en gezonde leeromgeving te waarborgen. Het protocol stelt duidelijke richtlijnen en procedures vast om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken. Het helpt bij het creëren van bewustzijn over pesten, bevordert een cultuur van respect en tolerantie, en biedt ondersteuning aan zowel slachtoffers als daders. Het benadrukt het belang van communicatie, samenwerking en empathie, en moedigt leerlingen, leraren en ouders aan om pestgedrag te melden en te interveniëren. Door het pestprotocol serieus te nemen, streven we na een school en omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

Via de link hieronder kunt u he protocol downloaden:

Anti-Pestprotocol Goudenregenschool