Mobiele telefoons

02 september 2020

Mobiele telefoons
Veel leerlingen krijgen van hun ouders al een mobiele telefoon. De mobieltjes van tegenwoordig zijn multimedia toestellen, waarvan het gebruik al volledig geïntegreerd is in onze maatschappij.
Toch vinden wij dat deze op school onder schooltijd niet gebruikt hoeven te worden.
We zijn  als school via twee lijnen telefonisch bereikbaar, dus in dringende gevallen kan altijd contact met ons gemaakt worden.
We hebben een aantal regels en afspraken over het gebruik van mobiele telefoons:

  • Het gebruik van mobiele telefoons is onder schooltijd niet toegestaan. (Dus ook niet tijdens activiteiten,  excursies of schoolkampen) De school is bereikbaar via nummer 035-6243152. De school heeft alle telefoonnummers van de ouders en de noodnummers die zij hebben doorgegeven. (Ouders dragen hier zelf zorg voor!). Slechts in uitzonderlijke gevallen en met toestemming en onder toezicht van de leerkracht kan en mag van de mobiele telefoon gebruik gemaakt worden.

  • Leerlingen zorgen dat bij aanvang van de schooltijd de mobiele telefoon uit staat. Staat de telefoon toch aan of wordt de telefoon toch gebruikt onder schooltijd, dan nemen we het mobieltje in en kan de ouder deze na schooltijd weer ophalen.
  • De school is niet verantwoordelijk voor zoekraken, diefstal, of beschadiging van apparatuur, ook niet als deze op een plek bij de leerkracht in bewaring wordt gegeven. We gaan ervan uit dat leerlingen zorg dragen voor de eigen spullen die ze meenemen en van andermans spullen afblijven.
  • De mobiele telefoon mag niet gebruikt worden als fototoestel of opname apparaat op school of bij schoolse- of buitenschoolse activiteiten. Slecht met uitdrukkelijke toestemming van een leerkracht kan en mag een leerling foto’s of opnames maken voor schoolse doeleinden. De leerkracht krijgt dan onvoorwaardelijke toestemming de opnames op het toestel te bekijken en indien nodig te wissen.
  • Als geconstateerd wordt dat leerlingen zich niet aan de regels gehouden hebben en er bijvoorbeeld foto's en/of opnames, maar ook vervelende en /of kwetsende teksten over medeleerlingen en/of docenten op een internetsite worden aangetroffen (bijv. YouTube, facebook, twitter, what’s app) dan volgen passende sancties. 
  • We wijzen erop dat ook voor ouders geldt dat foto´s en opnames maken onder schooltijd en bij schoolse en buitenschoolse activiteiten niet toegestaan zijn, tenzij het hierbij het eigen kind betreft en met medeweten en toestemming van de leerkracht of directie. Het publiceren of openbaar maken van foto´s en opnames op internet of sociale media (bv facebook, what´s app e.d) is niet toegestaan.

Zie ook het item over WhatsApp, Sociale Media en Cyberpesten (Klik hier)

<p class="MsoNoSpacing" style="margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list: l0 level1 lfo1">