WhatsApp, Sociale Media en Cyberpesten

01 september 2022

WhatsApp/Sociale media - Cyberpesten

Leerkrachten nemen niet deel aan WhatsApp groepen of andere Sociale Media van leerlingen. Dit willen we niet en kan en mag inzake de AVG wet ook niet.

Leerlingen zitten heel vaak met medeleerlingen in diverse WhatsApp groepen, of samen op andere sociale media. Hoewel het in deze groepen veel over triviale zaken gaat, horen we op school ook vaak dat er minder leuke en soms zelfs schofferende berichten of afbeeldingen verstuurd worden. Dit valt onder cyberpesten. Dat gebeurt voor en na schooltijd.

We willen er op wijzen dat u als ouder verantwoordelijk bent voor het gedrag van uw kind en de dingen die ze uitvoeren op hun smartphone. U kunt dus ook vanuit uw opvoedkundige taak regelmatig meekijken wat uw kind op zijn of haar smartphone doet en zet.

Als school mogen en kunnen we dat niet. We kunnen dientengevolge vaak ook niet adequaat op zaken reageren of ingrijpen. We kunnen alleen algemeen ingaan op cyberpesten, omdat we de inhoud van de berichten niet kunnen en mogen bekijken.

We vragen u dan ook, als u ontdekt of hoort van uw kind dat deze ongewenste of schofferende berichten of afbeeldingen ontvangt van medeleerlingen, dat u meekijkt en meeleest en zelf direct met de betreffende ouder van dat kind contact opneemt en de zaak oplost. Zo leren de leerlingen dat, net als in het echte leven, er ook online  sociale regels gelden.

Het is goed thuis ook te praten over mediawijsheid, online gedrag en cyberpesten.

Meer informatie hierover kunt u onder andere vinden via onderstaande links:
Anti Pestprotocol Goudenregenschool
12 tips om je kind mediawijs te maken I verstandig op internet - CJG043 en
Welke risico's loopt mijn kind online? Sexting - Grooming - Catfishing (cjg043.nl)

Zie ook het artikel over mobiele telefoons op school (Klik hier)